Sök sponsring/samarbete med Gefleortens

 
                                                                     


      
 
Det är väldigt många som vill samarbeta med Gefleortens i olika former något som vi självklart är mycket glada och inte minst stolta över. 
Vår sponsring ser vi som ett samarbete med en organisation / förening och skall vara till ömsesidig nytta för båda parter. 
Vi tycker att barn och ungdomar är viktiga och därför går stora delar av våra medel för sponsring idag till föreningar och evenemang som vänder sig till barnfamiljer och ungdomsgrupper. Vår sponsring av idrott skall alltid vara dedikerad till ungdomsverksamheten inom den sponsrade organisationen och skall i möjligaste mån fördelas lika mellan flickor och pojkar. Vi bedriver ingen sponsring på individnivå.

Gefleortens använder sponsring som ett komplement till den övriga marknadsföringen och syftet är att stärka varumärket Gefleortens - Ditt lokala mejeri och att utveckla relationer med  konsumenter i Gästrikland, Norra Uppland och Dalarna.
 
När kan du ansöka om samarbete / sponsring
Tid för aktivitet
 Sista ansökningsdag
Jan - Feb 30 nov 2018
Mar- Apr 31 jan 2019
Maj - Jun 31 mars 2019
Jul - Aug 31 maj 2019
Sep - Okt 31 juli 2019
Nov - Dec 30 sep 2018

Är du intresserad av  att samarbeta med Gefleortens fyll i och skicka in din ansökan.
 

Ansökan samarbete med Gefleortens  

Nedan kan du berätta lite mer om dig/er som söker sponsring. Försök att ge oss en så rättvisande bild som möjligt.
Namn
E-post
Förening, klubb eller organisation
Adress
Postnummer & ort
Telefon
Typ av aktivitet eller evenemang
Datum eller period
Plats
Antal deltagare och deras ålder
Antal besökare/publik
Andra tillfrågade sponsorer
Beskriv vilken typ av sponsring ni önskar
Beskriv kort vilka ni är och vad ni gör
Motivera varför ni tycker att Gefleortens skulle vara en bra sponsor för er
Exponering - Förslag på var och vilket sätt varumärket Gefleortens kan exponeras
Finns det möjlighet till relationsbyggande aktiviteter t.ex. biljetter, företagsaktiviteter eller dylikt