Gefleortens Betessläpp 2014

  
Betessläpp hos Stiernhööks Gymnasiet, Rättvik

Lördagen den 3 maj

 

Tider:

Gården öppnar kl.10.00
Betessläpp kl. 11.00 

Om gården:

Gården har 75 kor Kravcertifierade. Korna mjölkas med en Delaval VMS robot. Vi föder upp alla stutar till återtag till Rättviks kommun. På gården finns även grisar det är 12 suggor med smågrisar. Vi har också några får. Det finns även häst utbildning och utbildning för djurvård. Gården ägs av Rättviks kommun.  

Program:

Tipsrunda
Hamburge försäljning av jordbrukseleverna
Gefleortens bjuder på produkter

Vägbeskrivning:

Om man kommer från Falun så åk igenom Rättvik RV 70 mot Mora Gården ligger på höger sida Följ Skyltar med Kosläpp. Om man kommer från Mora RV 70 så ligger gården på vänster sida före Rättvik .Följ skyltar med Kosläpp,


 

 


Betessläpp hos Ingemar Sundberg, Storvik

Lördagen den 10 maj

 

Tider:

Gården öppnar kl.09.30
Betessläpp kl. 11.30 

Om gården:

I Storvik, Toretorp ligger mjölkgården Karlsro, den drivs av Ingemar Sundberg tillsammans med två anställda. Gården är KRAV certifierad och lämnar kravgodkänd mjölk till mejeriet i Gävle sedan 2001. Gården omfattar 188 ha åkermark varav 48 hektar arrenderas. 12 ha är naturbetesmark samt skog. I djurhållningen finns 40 mjölkkor plus kvigor och 90 stutar, dvs kastrerade tjurar för köttproduktion Mjölkorna står uppbundna i ladugården vintertid och på sommaren går de på bete. Gården köper även in kalvar från en annan eko gårdar. I växtodlingen odlas i första hand vall, korn , havre och ärtor samt grönfoder. Gården är helt självförsörjande när det gäller foder. 2010 blev Karlsro utsedd till Årets Lantbruksföretag i Gävleborgs län. 

Program:

Tipsrunda
Råmjölksförsäljning
Korvförsäljning & kaffeförsäljning
Ponnyridning
Gefleortens bjuder på produkter 

Vägbeskrivning:

Kör E16. Vid trafikplats Teglebruket sväng mot Storvik. Sväng sedan höger in på Toretorpsvägen. Skyltat med "Betessläpp från E16.

 
Betessläpp på Rävnäs Gård, Karlholmsbruk

Söndag den 11 maj

 

Tider:

Gården Öppnar: 10.00
Betessläppet:     11.00 

Om gården:

Rävnäs Gård areal är inkl arrenden 137 ha åker och 46 ha betesmark.
Djurbesättningen är 80 mjölkkor och 100 kalvar och ungdjur. Ladugården
är en lösdrift och korna mjölkas i en mjölkgrop. Gården och företaget ägs och drivs som enskild firma av Peter Mattsson. Det är 3 personer som utför de dagliga arbetsuppgifterna. Det är Peter hans sambo Inger Lind och Kristina Hellström som är anställda.  

Program:

Tipsrunda
Gefleortens bjuder på produkter
Korv & Hamburgefärsäljning
Fikaförsäljning 

Vägbeskrivning:

Kör väg 76 mot Karlholmsbruk. Ta av mot Snatra och följ skyltar mot betessläpp