PressmeddelandeGävle 2017-05-18

Pressmeddelande från Gefleortens Mejeri:

Gefleortens Mejeriförening och Arla Foods inleder förhandlingar om samgående.

Gefleortens Mejeriförening har sedan början av 2017 sökt efter en extern partner med målsättningen att stärka den egna konkurrenskraften både i form av produkt- och teknikutveckling. Vid gårdagens föreningsstämma i Gävle beslutade ägarna enhälligt att inleda förhandlingar om ett samgående med Arla Foods.

- Valet för ett framtida samgående föll på Arla Foods. För oss har det varit viktigt att den
tänkta affärspartnern vill fortsätta utveckla såväl varumärket som mejeriet. Som en mindre
regional mejeriaktör får vi det allt svårare att klara oss själva i den hårdnande internationella
konkurrensen, säger Thomas Lundgren, ordförande för Gefleortens Mejeriförening.

Gefleortens Mejeriförening har en invägning som motsvarar 1,6 procent av den totala
mjölkinvägningen i Sverige och ägs av sammanlagt 68 mjölkbönder i Gästrikland, norra Uppland och
Dalarna.  - Som företrädare för ett bondeägt mejeriföretag är jag naturligtvis både glad och ödmjuk
inför att Gefleortens väljer att fördjupa förhandlingarna med oss. Nu väntar en intern
process inom Arla för att gå vidare i förhandlingarna, säger Arla Foods ordförande Åke Hantoft.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Gefleortens ordförande Thomas Lundgren på telefon 070-375 11 79
Arla Foods presschef Erik Bratthall på telefon 070-8944342